Αντλία ιδανική για την ανάμιξη ετοίμων ξηρών σοβάδων και άλλων κολλοϊδών υλικών.

Η εταιρεία «ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Α.Ε.Α.Ε.», διευρύνει την ποικιλία των αντλιών αναμίξεως σοβάδων με μία ακόμη αντλία ιδανική για την ανάμιξη ετοίμων ξηρών σοβάδων και άλλων κολλοϊδών υλικών.

Πιο συγκεκριμένα το μοντέλο MM20  είναι ιδανικό για ανάμιξη – άντληση και εκτόξευση διαφόρων τύπων κονιαμάτων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
MM20
Ισχύς (kW)
4
Κινητήρας
112M
RPM Κινητήρα
1440
Βάρος (kg)
120
Μέγιστη Κοκκομετρία (mm)
4
Μεγ. Πίεση (bar)
40
Παροχή (lt/min)
25
Διαστάσεις (MxΠxY)
1.55x0.5x0.75 m
Ύψος φόρτωσης (m)
0.6m