Γεννήτριες Εκτοξευτής

Εδώ θα βρείτε:

γεννήτριες διαφόρων τύπων και επιδόσεων για να καλύψετε κάθε σας ανάγκη.

Hλεκτροπαράγωγο ζεύγος διαθέσιμο σε δύο εκδόσεις για να επιλέξετε  την απόδοση που χρειάζεστε.

Τριφασικό ηλεκτροπαράγωγο ζεύγος 8KVA